Tervetuloa opiskelemaan uudistunutta
johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkintoa Tampereella!

Voit opiskella työn ohessa ja samalla suorittaa omassa työssäsi johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.  Osaaminen osoitetaan omassa esimies- tai johtamistyössä näytöillä. Näyttötutkinto antaa uutta osaamista johtamiseen, syventää esimiesosaamista ja edistää uralla etenemistä.

Tutkinnon perusteet astuivat voimaan 2019 vuoden alusta. Opinnot voi suorittaa joko verkko-opintoina tai lisätä siihen oman valinnan mukaan lähipäiviä teemaluennoista (sisältyvät koulutuksen hintaan). Teemaluennot toteutetaan Kankaanpään opiston tiloissa osoitteessa Pinninkatu 53 B, 4.kerros.

Laadimme sinulle heti opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa huomioimme koulutuksen kestossa aiemmin suoritetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä alan työkokemuksen.

Jatkuva haku

Seuraava aloitus 15.9.2020

Tee hakemus netissä!

Älä käytä Internet Explorer -selainta

Hae NYT!

 

 

Mahdollisuus

kehittää sekä henkilökohtaista osaamista

että liiketoiminnan ja organisaation tuottavuutta.

 

 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tietopuolinen koulutus avaa uusia näkemyksiä johtamiseen, päivittää johtamisosaamista ja edistää uralla etenemistä. Kankaanpään opistossa voit suorittaa erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona.

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut osaa johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksen tai vastuualueensa toimintaa. Hän osaa kehittää toimintaansa ja osaamistaan johtajana tai yrityksen omistajana. Hän osaa johtaa yrityksen tai vastuualueen henkilöstöä, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta.

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä strategiatyön johtamiseen, projektin johtamiseen, työyhteisön kehittämisen johtamiseen, henkilöstön ja osaamisen johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, talouden johtamiseen tai tuotanto- ja palveluprosessien johtamiseen.

Tutkinnon perusteet | JYET-esite | Teemaluennot

Johtamisen erikoisammattitutkinnon kohderyhmä - Kankaanpään opisto

Kohderyhmä

Tutkinto on suunnattu johto- ja esimiestehtävissä toimiville, joilla on sekä toimialaansa että organisaationsa toimintaan asiantuntemusta. He vastaavat yksikkönsä tai oman vastuualueensa toiminnan johtamisesta niin, että organisaation visiot, strategiat ja tavoitteet toteutuvat.

Tutkinto soveltuu mm. sairaanhoitopiireissä, kunnissa, kuntayhtymisissä, valtion hallinnossa ja yksityisissä liikelaitoksissa toimiville sekä yrittäjille.

 

Johtamisen erikoisammattitutkinnon pääsyvaatimukset - Kankaanpään opisto

Pääsyvaatimukset

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa suorittavilta edellytämme voimassa olevaa työsuhdetta johto- tai esimiestehtävissä tai yrittäjänä. Osaaminen osoitetaan näytöillä omassa työssä. Näytön arviointiin osallistuu saman organisaation esimies ja opiston opettaja-arvioija. Arviointi suoritetaan vertaamalla työsuorituksia ja kirjallisia dokumentteja valtakunnalliseen johtamisen ja yritysjohtamisen tutkinnon perusteiden kriteereihin. Yrityksissä voimme käyttää tarvittaessa myös organisaation ulkopuolista näytön arvioijaa.

Johtamisen erikoisammattitutkinto - Kankaanpään opisto

Tutkinnon rakenne

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on työelämälähtöinen tutkinto, joka palvelee työyhteisöjen, organisaatioiden ja yritysten johtamista. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta: johtajana toimiminen (pakollinen tutkinnon osa) ja kahdesta valinnaisesta osasta (strategiatyön johtaminen, projektin johtaminen, työyhteisön kehittämisen johtaminen, henkilöstön ja osaamisen johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, talouden johtaminen tai tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen).

Johtamisen erikoisammattitutkinnon sisältö - Kankaanpään opisto

Opintojen sisältö

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta (Johtajana toimiminen 80 osp) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (yhteensä 100 osp). Tietopuolisessa opetuksessa käydään läpi johtajuuden keskeiset elementit ja niitä syvennetään valinnaisten tutkinnon osien oppimistehtävissä. Pakollisen tutkinnon osan koulutus toteutetaan jatkuvan haun periaatteella.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon näyttöihin valmistaudutaan tietopuolisessa opetuksessa, pienryhmätyöskentelyssä ja verkon kautta toteutettavissa ohjauswebinaareissa. Saat vahvan tietopohjan ja käytännön valmiudet työyhteisösi tai yrityksesi toiminnan kehittämisen tueksi.

Johtamisen erikoisammattitutkinto monimuotokoulutuksena - Kankaanpään opisto

Opinnot

Tietopuolinen koulutus rakennetaan yksilöllisen opinpolun mukaan huomioiden aiemmat opinnot ja johtamiskokemus. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto suoritetaan näytöillä omassa työssä. Opiskelun kesto on pisimmillään kaksi vuotta (sisältää myös sinä aikana tehdyt näytöt).

Opinnoissa painottuu muutoksen johtaminen ja eri johtamismenetelmin toteutettu työyhteisön kehittäminen. Koulutuksen aikana laadit myös oman johtajuuden kehittämissuunnitelman (360 arviointi). Opintojen suorittaminen edellyttää henkilökohtaisia työvälineitä ja laajakaistayhteyttä.

Johtamisen erikoisammattitutkinnon aikataulu - Kankaanpään opisto

Aikataulu

Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraava ryhmä käynnistyy 15.9.2020. Otamme sinuun yhteyttä kun olet lähettänyt hakemuksen ja sovimme ajan henkilökohtaisen opintojen kehittämissuunnitelman tekemiseen. Koulutus järjestetään verkko-opintoina tai monimuotoisesti osallistumalla teemaluentoihin Tampereella Kankaanpään opiston Pinninkadun oppimiskeskuksessa osoitteessa Pinninkatu 53 B (4. krs). Opintojen ohjaus tapahtuu verkko-ohjauksena (Microsoft Teams). Opastamme sinua eri verkkoalustojen käytössä omaan aikatauluusi sopien.

Johtamisen erikoisammattitutkinnon kustannukset - Kankaanpään opisto

Kustannukset

Koko tutkinto 800 €
Tutkinnonosat 400€/kpl

Hinnat sisältävät näyttötutkinnon tai osatutkintonäytön ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jota voidaan tarvittaessa päivittää koulutuksen kestäessä.

 

Johtamisen erikoisammattitutkinnon peruutusehdot - Kankaanpään opisto

Peruutusehdot

Maksuton peruutus 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutetaan ensimmäinen osio / laskutuserä sekä toimistomaksu 30€. Opintojen keskeytyessä laskutetaan meneillään oleva osio / laskutuserä kokonaisuudessaan. Mitään koulutusmaksuja ei palauteta. Ylivoimaisen esteen sattuessa ennen koulutuksen alkamista laskutetaan toimistomaksu 30€ ja esteestä on toimitettava lääkärintodistus. Kankaanpään opisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Johtamisen erikoisammattitutkinto - kysy lisätietoja Kankaanpään opistosta

Lisätiedot

Marja Kallioniemi, rehtori
p. 044 7729 249
Lähetä sähköpostia!

Kaarina Ketola, vastuuopettaja
p. 044 7729 229
Lähetä sähköpostia!

Katso tästä
koulutuksen esittelyvideo!

 

Tervetuloa tutustumaan
Kankaanpään opistoon!

 

kankaanpaan-opisto-opiskelejohtamista-johtamisen-erikoisammattitutkinto-palautteet-500-400

Palautteet

Keräämme näyttötutkinnoista valtakunnallista ARVO-palautetta.

Ensimmäinen palautekysely lähetetään osallistujille noin kuukausi sen jälkeen, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on hyväksytty.

Seuraava palautekysely kerätään noin kuukausi siitä, kun näyttötutkinto on kokonaan suoritettu.

Yhteystiedot

Kankaanpään opisto
Opistonkatu 5, 38700 Kankaanpää

Puh. 044 772 9238 | kankaanpaanopisto.fi
kankaanpaan.opisto@kopisto.fi


Kankaanpään opisto - Tampereen toimipiste

Pinninkatu 53 B, 4.krs, 33100 Tampere

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons