Johtamisen Erikoisammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Johtaminen ja esimiestaidot

Koulutus on suunnattu sekä asiantuntija- että esimiestehtävissä toimiville, ja johtamiskokemusta jo omaaville henkilöille, joilla on vahva käytännön kokemus johtamisesta. He vastaavat yksikkönsä tai oman vastuualueensa toiminnan johtamisesta niin, että organisaation strategiat ja tavoitteet toteutuvat. Tutkinto soveltuu yksityisellä sektorilla toimiville henkilöille, julkiseen hallintoon sekä sekä järjestötoimintaan.

Tutkintoon valmistava koulutus

Johtamisen Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus järjestetään laatupainotteisena ja se antaa vahvan tietopohjan ja käytännön valmiudet laadunkehittämisen tueksi. Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus toteutetaan työn ohessa monimuotokoulutuksena ja se kestää noin 1,5 vuotta. Lähipäiviä on 1-2 kuukaudessa.

Koulutus sisältää mm. seuraavia aihealueita:

 • Johtajana toimiminen
 • Strategialähtöinen johtaminen
 • Viestintä ja vuorovaikutustaidot
 • Johtamisosaamisen arviointi ja kehittäminen
 • Asiakkuudet
 • Talous
 • Työyhteisöjohtaminen
 • Prosessit, palvelut ja tuotanto
 • Henkilöstöjohtaminen
 • Kestävä kehitys
 • Yhteistyösuhteet ja verkostot
 • Kehittämistarpeen arviointi
 • Kehittämisprojektin suunnittelu, johtaminen ja raportointi

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto on työelämälähtöinen tutkinto, joka palvelee työyhteisöjen esimiestyötä ja organisaation johtamista. Tutkinnon suorittanut on perehtynyt monipuolisesti johtamisen eri alueisiin ja hänellä on ajantasaista osaamista toimia organisaatioiden johtotehtävissä.

Johtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta.

 • Pakollinen tutkinnon osa: johtajana toimiminen
 • Valinnainen tutkinnon osa: henkilöstön, asiakkuuksien, tuotannon/palvelun tai verkostojen johtaminen

Seuraava koulutusjakso

 • ilm. myöh.

Koulutusmuoto monimuotokoulutus

Pääsyvaatimukset

Johtamisen erikoisammattitutkinnon valmistavaan koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseen hakeutuvalta edellytetään, että hän on vähintään ammattitutkinnon suorittanut ja omaa vankan työelämäkokemuksen esimiestehtävistä. Tutkinnon suorittaminen edellyttää työorganisaation sitoutumista koulutuksen tukemiseen ja tutkintosuoritusten arviointiin.


Kustannukset

 • määräytyy kouluskokonaisuuden mukaan

Kankaanpään opisto tarjoaa myös räätälöityjä johtamisen ja laatujohtamisen koulutuksia. Ota yhteyttä ja kerro organisaatiosi tarpeista ja pyydä tarjous!

Kysy rohkeasti lisätietoja jos kiinnostuit johtamiskoulutuksesta!

Marja Kallioniemi, rehtori
p. 044 7729 249
Lähetä sähköpostia!